Dla Pracownika

Od dnia 19 maja 2016 r. każdemu pracownikowi po uwierzytelnieniu do komputera (podaniu loginu i hasła) został utworzony na pulpicie własnego komputera przedstawiony poniżej skrót z linkiem do spraw pracowniczych.

Pracownicy z przychodni zdalnych - mają utworzony skrót (link) na pulpicie serwerów - po zalogowaniu się poprzez pulpit zdalny.
Procedura logowania na serwer jest analogiczna jak w przypadku logowania do programów przychodni:
części "Białej" (KS-Somed) lub "Szarej" (KS-ZZL)

Poniżej pokazano wygląd ikony ze skrótem, która jest umieszczona na pulpicie.
! Proszę poszukać poniższego skrótu na własnym pulpicie !

 link