Kto i w jaki sposób może zarejestrować się do przychodni i poradni działających w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki?

W przychodniach WOMP-ZCLiP przyjmowani są:

 • bezpłatnie – pacjenci ubezpieczeni lub nieubezpieczeni z prawem do świadczeń (zgodnie z wymogami NFZ) -  na podstawie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • odpłatnie zgodnie zpdfcennikiem - pacjenci nieubezpieczeni bez prawa do świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ,
 • w ramach medycyny pracy i badań psychologicznych:
  • pracownicy oraz uczniowie - badanie finansowane przez pracodawców lub inne podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • osoby samodzielnie wnioskujące o badania - koszt badania pokrywają osobiście zgodnie z obowiązującym pdfcennikiem

Rejestracja do lekarzy rodzinnych (POZ) możliwa jest:

 • osobiście - przy okienku rejestracji każdej z przychodni WOMP-ZCLiP
 • telefonicznie
 • internetowo – poprzez stronę internetową WOMP -ZCLiP (założenie konta możliwe przez internet bądź bezpośrednio w rejestracji każdej przychodni WOMP-ZCLiP)

Rejestracja do poradni specjalistycznej możliwa jest:

Do poradni konieczne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z innej poradni specjalistycznej (wypis ze szpitala nie jest skierowaniem do poradni). W razie stanu nagłego (np. wypadek) porada zostanie udzielona bez skierowania.

Pacjent, który w tym roku rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących (źródło http://www.nfz-szczecin.pl/n-3589-1.htm)

UWAGA WAŻNE!!!!!

Z dniem 1 stycznia 2015 roku do lekarza okulisty i dermatologa wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego!!!

Lista specjalistów w przychodniach WOMP-ZCLiP, do których nie wymagane jest skierowanie:

 • ginekolog
 • psychiatra
 • onkolog