Rejestracje

WAŻNE!!!

Do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w każdej Przychodni możliwa jest rejestracja internetowa poprzez naszą stronę internetową: www.womp.szczecin.pl. Rejestracja możliwa jest na dzień bieżący, następny lub inny wolny dogodny dla Państwa termin. Aby móc skorzystać z tej opcji rejestracji należy przy najbliższej wizycie w Przychodni zgłosić w rejestracji ogólnej chęć uzyskania login i hasła lub założyć konto poprzez naszą stronę internetową. Przy pierwszym logowaniu podane hasło należy zmienić i ustalić własne.

W trakcie rejestracji internetowej należy wybrać odpowiednią Przychodnię oraz lekarza, do którego złożyli Państwo deklarację przynależności.

NOWOŚĆ!!!

Dla wszystkich zarejestrowanych w naszym systemie uruchomiliśmy nową, przydatną funkcję powiadamiania o kolejnej planowej wizycie zarówno do lekarza pierwszego kontaktu (POZ) jak i specjalistów. Powiadomienie zostanie wysłane na Państwa konto mailowe na dwa dni przed zaplanowaną wizytą!!!!

Warunkiem otrzymywania powiadomień jest udostępnienie AKTUALNEGO adresu mailowego w rejestracjach naszych przychodni albo podczas zakładania konta rejestracji internetowej poprzez stronę WWW.

Rejestracje WOMP-ZCLiP Przychodnia nr 1 ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin

Rejestracja ogólna

Mieści się na parterze budynku vis-a-vis wejścia głównego od ul. Bolesława Śmiałego. Czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 – 18:00.

Rejestracja telefoniczna

Czynna codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 – 18:00 pod nr telefonu 91 43 49 200

Rejestracja do pracowni RTG, pracowni USG, pracowni mammograficznej oraz pracowni diagnostyki okulistycznej

Znajduje się na I piętrze budynku w pokoju nr 110.Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr telefonu 91 43 49 205.

Rejestracja do Poradni Medycyny Pracy oraz Poradni Działu Konsultacyjno – Orzeczniczego (Poradnia Młodocianych, Poradnia Badania Kierowców)

Znajduje się na V piętrze. Czynna jest w dni robocze w godzinach 7:00 – 18:00, bądź pod nr telefonu 91 43 49 170.

Rejestracja do poradni ginekologiczno – położniczej

Znajduje się na I piętrze budynku w pokoju nr 115.Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:30 do 18:00 oraz w piątek od 07:30 od 15:00. Na wizytę do lekarza ginekologa możliwa jest również rejestracja telefoniczna pod nr telefonu: 91 43 49 136.

Rejestracje WOMP-ZCLiP Przychodnia nr 2 al. 3 Maja 25-27, 70-215 Szczecin / ul. Kopernika 18, 70-241 Szczecin

Przychodnia ul. Kopernika 18:

Rejestracja ogólna – znajduje się na parterze budynku przy ul. M. Kopernika 18 w Szczecinie. Czynna jest w dni powszednie w godzinach od 07:30 – 18:00.

Rejestracja telefoniczna – czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 18:00

Rejestracja ogólna POZ i specjalistyka - nr telefonu:

91 43 49 200 – rejestracja do lekarza rodzinnego i specjalisty
91 422 50 18– rejestracja do lekarza rodzinnego i specjalisty
91 48 17 301 – rejestracja do lekarza rodzinnego i specjalisty

91 48 17 303 – rejestracja na wizytę domową

Fax ogólny - 91 481 73 06

Przychodnia ul. 3 maja 25 - 27:

Rejestracja ogólna – znajduje się na parterze budynku przy Al. 3 Maja 25-27 w Szczecinie. Czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 18:00.

Rejestracja telefoniczna – czynna codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 18:00 pod nr telefonu 91 471 11 66, 91 471 33 66 

Rejestracja do poradni położniczo – ginekologicznej – znajduje się na V piętrze budynku, w pokoju nr 640. Czynna jest zgodnie z następującym harmonogramem:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 19:00 11:00 - 17:00 08:00 - 16:00 08:00 - 18:00 08:00 - 14:00


Na wizytę do lekarza ginekologa możliwa jest również rejestracja telefoniczna pod nr telefonu: 91 471 58 32.

Rejestracja do poradni leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – zajduje się na parterze budynku przy Al. 3 Maja 25-27 w Szczecinie. Czynna jest  codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:00 – 18:00. Możliwa jest również rejestracja telefoniczna pod nr tel. : 91 471 11 66 oraz 91 471 33 66.

Rejestracje WOMP-ZCLiP Przychodnia nr 3 Rehabilitacji ul. Kopernika 18,70-241 Szczecin

Rejestracja ogólna – znajduje się na parterze budynku przy ul. M. Kopernika 18 w Szczecinie. Czynna jest w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 18:00.

Rejestracja telefoniczna  – czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 18:00 pod nr telefonu:

91 489 18 09 oraz 91 48 17 302

Fax ogólny - 91 481 73 06

 

Rejestracje WOMP-ZCLiP Przychodnia nr 4 ul. Adama Mickiewicza 18, 73-110 Stargard

Rejestracja ogólna zlokalizowana jest na parterze budynku, czynna jest w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 18.00

Rejestracja telefoniczna – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00 pod nr telefonu 91 578 56 16 lub 91 834 27 44

UWAGA! Rejestracja do poradni Ginekologiczno – Położniczej - na czas remontu Przychodni nr 4 rejestracja wraz z poradnią położniczo - ginekologiczną została przeniesiona do Przychodni nr 5 przy ul. Aleja Żołnierza 12 w Stargardzie!  (poprzedni adres: ul.Adama Mickiewicza, I piętro, pokój nr 28.Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00. Na wizytę do lekarza ginekologa możliwa jest również rejestracja telefoniczna pod nr telefonu:91 578 56 16).

Rejestracja do Gabinetu Rehabilitacji Ruchowej –  znajduje się na parterze budynku, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00. Możliwa jest również wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr telefonu 91 834 34 23.

Rejestracje WOMP-ZCLiP Przychodnia nr 5 ul. Aleja Żołnierza 12, 73-110 Stargard

Rejestracja ogólna zlokalizowana jest na parterze budynku, rejestruje pacjentów do:

  • lekarzy POZ – lek med. M. Kapała – Ciach, lek med. D. Żołnowska, lek med. R. Sikora
  • poradni okulistycznej – lek. med.Maciej Kezyżaniak, lek. med. W. Kowalczyk, lek. Elżbieta Długosz-Zenkner
  • poradni neurologicznej – lek. med. B. Burzyńska – Lustig, lek. med. W. Kuta
  • poradni otolaryngologicznej – lek. med. R. Micianiec, lek. med. Ewa Rynio
  • poradnia położniczo - ginekologiczna - lek. med. Janusz Gostyński, lek. Med. Janusz Bielewicz 

Rejestracja czynna jest w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 18:00. Do powyższych poradni możliwa jest rejestracja telefoniczna, w godzinach od 8:00 do 18:00, pod nr telefonu 91 573 64 00 , 91 573 64 02. Bezpośredni nrumer telefonu do rejestracji położniczo - ginekologicznej: 91 573 96 27.

Rejestracja ogólna zlokalizowana na II piętrze budynku rejestruje pacjentów do:

  • lekarzy POZ – lek med. B. Kowal – Bilicka, lek med. G. Jarecki, lek med. A. Kaczmarek,
  • poradni Medycyny Pracy – lek. med. B. Kowal – Bilicka, lek. med. D. Felcenloben – Główczewska, lek. med Monika Leder
  • poradni Chirurgii Ogólnej – lek. med. Q. Rahmani, lek. med. S. Giermak, lek. med. P. Kozanecki
  • poradni Chirurgii Dziecięcej – dr n med. P. Juszkiewicz, lek. med. Krystyna Minta
  • pracowni USG – lek. med. M. Donotek, Janusz Kołecki

Rejestracja czynna jest w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 18:00. Do powyższych poradni możliwa jest rejestracja telefoniczna, w godzinach od 8:00 do 18:00,  pod nr telefonu 91 573 96 25, 91 573 89 99 .

Rejestracja do poradni psychologów pracy przy ul Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie

Rejestracja Zespół Psychologów Pracy WOMP – ZCLiP – znajduje się na II piętrze budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie w pokoju nr 339. Czynna jest w dni powszednie w godzinach od 07:30 – 15:00.

Rejestracja telefoniczna Zespół Psychologów Pracy WOMP – ZCLiP – czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:00 pod nr telefonu 91 422 51 70.