Porady lekarza

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Stosowanie okularów przeciwsłonecznych chroni skutecznie przed ryzykiem rozwoju chorób oczu powodowanych przez promieniowanie UV. Eksponowanie oczu na wysoką dawkę promieniowania UV wywołuje oparzenie rogówki , zapalenie spojówek , natomiast przewlekłe działanie promieniowania UV nawet o niskim nasileniu może prowadzić do rozwoju skrzydlika , zaćmy jak również raka kolczystokomórkowego rogówki i spojówki.

Przewlekłe i intensywne działanie promieniowania UV może prowadzić do rozwoju zaćmy z powodu niewielkiej przemiany białek w komórkach włókien soczewki.

Należy również pamiętać , że siatkówka jest w istotny sposób narażona na negatywny wpływ ze strony prom. UV . Szczególnie narażona na ryzyko uszkodzeń ze strony słońca jest siatkówka u osób młodych , ponieważ soczewka u młodych osób nie zawiera jeszcze specjalnego żółtego pigmentu chroniącego siatkówkę przed wpływem szkodliwych promieni UV . Sama siatkówka posiada własne mechanizmy obronne tj. nabłonek barwnikowy siatkówki i błona naczyniowa , które zawierają melaninę pochłaniającą promienie UV i jednocześnie chronią siatkówkę przed uszkodzeniem tym promieniowaniem. Niestety wraz z wiekiem poziom melaniny zmniejsza się – ulega fotorozkładowi – i jednocześnie stanowi gorszą ochronę przed uszkodzeniami ze strony promieni UV. W wyniku tych wszystkich negatywnych procesów zachodzących w siatkówce pod wpływem promieniowania UV dochodzi do obumierania pręcików i czopków , ponieważ nie są one odpowiednio odżywione co w konsekwencji może prowadzić do rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) .

Zwraca się również uwagę na stosowanie niektórych leków takich jak : związki psychotropowe , antybiotyki , niesterydowe leki przeciwzapalne oraz leki ziołowe , które mogą działać jak związki fotouczulające i prowadzić do uszkodzeń siatkówki po emisji światła słonecznego.

Reasumując : jedyną właściwą ochroną oczu przed promieniowaniem UV są odpowiednie okulary przeciwsłoneczne posiadające odpowiednie filtry UVA I UVB oraz niebagatelną sprawą jest sam kształt takich okularów , które mają zapewnić także ochronę okolicy skroni.

Przygotował lek.med.Rafał Jędrzejczyk - specjalista okulistyki