Kinezyterapia

KINEZYTERAPIA

Na salach gimnastycznych pracują wykwalifikowani fizjoterapeuci wykorzystujący różne techniki, w tym:

  • metody neurofizjologiczne, PNF, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, kinesiology tapnig, mobilizacje, redresje,

  • ćwiczenia: czynne, czynno-bierne, bierne, równoważne, czynne w odciążeniu, czynne z oporem, izometryczne

  • ćwiczenia w odciążeniu - w tym w systemie Master- wyciągi,

  • ćwiczenia samo wspomagane, wspomagane, naukę czynności lokomocji, naukę czynności lokomocji w protezie)

Fizjoterapeuci nie tylko będą ćwiczyć z Państwem ale też nauczą jak ćwiczy samodzielnie w domu by maksymalnie przywróci sprawność .

Fizjoterapeuci prowadzący kinezyterapię :

  • mgr rehabilitacji Danuta Rutecka

  • mgr rehabilitacji Alicja Suchcicka

  • mgr rehabilitacji Barbara Białous

  • mgr fizykoterapeuta Iwona Gajda

  • licencjat fizjoterapii Piotr Krajewski

Kinezyterapia  (w ramach NFZ) realizowana jest w godzinach  8:00-18:00

Płatna po uzgodnieniu z wybranym  fizjoterapeutą terapeutą