Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. ) do zadań Działu należy realizacja zadań służby medycyny pracy , a w szczególności :

 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie

 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,

 • udzielanie konsultacji p.j.s.m.p i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;

 • współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

 • prowadzenie sprawozdawczości z działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie podjęcia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy powinno zawierać:

 1. nazwę podstawowej jednostki służby medycyny pracy albo imię i nazwisko;

 2. adres miejsca wykonywania praktyki, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. c i ust. 3 pkt 1 , albo adres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2;

 3. oznaczenie podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej i adres tego zakładu, jeżeli zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy będąca zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej wydzieloną w celu sprawowania profilaktycznej opieki nad pracującymi;

 4. numer prawa wykonywania zawodu;

 5. termin podjęcia lub zakończenia działalności

 6. informacje o dodatkowych kwalifikacjach do przeprowadzania badań profilaktycznych lub wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Wzory formularzy zgłoszenia lub zakończenia działalności w załączeniu:

- pdfFormularz Lekarz
- pdfFormularz pielęgniarka
- pdfFormularz psycholog


Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, pracodawcami i innymi instytucjami w zakresie wynikającym z ustawy o służbie medycyny pracy.


Kierownikiem Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia jest lek. med. Małgorzata Torzewska -Pawłowska specjalista medycyny pracy
tel. 91-43 -49- 140 ,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dziale pracują:

Aleksandra Tyrlik – specjalista ds. sprawozdawczości i dokumentacji medycznej

Joanna Gisicka - specjalista ds. sprawozdawczości i dokumentacji medycznej

tel. 91 43-49-139,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.