Dział Konsultacyjno - Orzeczniczy

Dział Konsultacyjno – Orzeczniczy realizuje zadania nałożone na WOMP – ZCLiP ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2004.125.1317).

W ramach Działu KO działają:

 • Poradnia Chorób Zawodowych
 • Poradnia dla Młodocianych
 • Poradnia Konsultacyjna Medycyny Pracy
 • Poradnia Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych - w zakresie orzecznictwa o chorobach zawodowych
 • Poradnia dla Narażonych na Czynniki Rakotwórcze, Pyły Zwłókniające i Wibracje Prowadzenie lekarskich badań okresowych dla osób, które były zatrudnione w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających w przypadku gdy podmiot który zatrudniał pracownika uległ likwidacji. Badanie odbywa się na wniosek byłego pracownika.
 • Komisje Odwoławcze

 

Świadczenia w ramach Działu Konsultacyjno - Orzeczniczego udzielane są tylko w przychodni  przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie

Godziny otwarcia poradni:

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00

 

Nasi specjaliści:

 • lek. med. Małgorzata Sysło-Przedpełska
 • dr n. med. Anna Józefowicz
 • lek. med. Elżbieta Podolska – Witkowska

WAŻNE - Przed zgłoszeniem się na badanie do lekarza medycyn pracy należy zgłosić się do rejestracji, która znajduje się na V piętrze budynku.

Rejestracja do Działu Konsultacyjno- Orzeczniczego  czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 18:00:

 • w rejestracji poradni na V piętrze lub
 • telefonicznie pod nr tel. 91 43 49 170.